9 Jan 2013

yang terindah dan terbaik


Tradisi membaca tidak berakar kukuh dalam masyarakat meskipun banyak usaha tegar untuk menyungguhkan pemupukan budaya membaca. apa lagi dalam rayapan arus modenisasi dengan kehadiran kepelbagaian unsur hiburan bentuk baru seperti audio visual, laman sosial dan pembaharuan komunikasi menenggelamkan keriuhan khalayak terhadap bacaan. namun ia tidak dianggap bersesuaian untuk dipakai kepada segala kelompok masyarakat kerana di jepun misalnya, tradisi membaca menjadi aturan budaya yang bertumbuh kukuh dalam masyarakat. di mana pula punca tradisi ini begitu suram dan kurang berkembang dalam budaya masyarakat kita. ada yang memberi saranan bahawa budaya membaca harus pragmatis dan bergerak dengan perubahan dan peredaran waktu. kalau pada zaman buku-buku hanyalah terdiri dari cetakan di kertas, pada hari ini membaca bukan lagi seharusnya berpaksikan buku dalam bentuk konvensional itu. ebook, laman sosial dan kemudahan membaca elektronikal telah banyak mengambil peranan yang dulu dimainkan oleh buku dan percetakan. media bacaan harus berubah bergerak dengan persekitaran yang menumpu kepada elektronik dan secara atas talian. tradisi membaca akan turut berubah bila mana buku-buku bukan lagi dalam kertas cetakan dan tebal untuk dibawa. malah kehadiran laman sosial seperti g plus, facebook, twitter adalah wahana baru untuk membaca . kesemu bentuk baru ini berpaksi pada bacaan dan dalam situsi lebih santai dan mesra pengguna. malah ada yang menyebut bahawa tradisi membaca masih terbina subur dalam pendekatan baru sesuai dengan perbezaan wahana bacaan tadi. buku- buku konvensional terganti dengan bahan bacaan baru tersedia secara interaktif, mudah guna dan boleh diakses dengan cepat pada bila-bila masa.

apakah kesemua itu telah membina tradisi membaca yang baru?. masyrakat sudah kembali kepada pembacaan dalam zaman informasi adalah segalanya pada hari ini. namun begitu kit harus kembali kepada keperluan dan kepentingan membaca itu sendiri. ramai beranggapan bahawa sesudah mereka mengenal huruf, boleh memahami kalimat dan ungkapan dengan sempurna. sudah boleh menggunakan bahasa sebagai medium komunikasi sama ada dalam bentuk konvensional atau media baru, merupakan penamat kepada segala usaha meraih kemahiran membaca. ada yang beranggapan bahawa keterempilan membaca sebenarnya perlu dibangunkan dan dikukuhkan dengan keupayaan masyarakat menggunakan segala keindahan bahasa yang terungkap dalam sesuatu bahasa sebagai bahan komunikasi ke tahap maksiumum. membaca adalah tradisi yang dapat membina percambahan ilmu, pemikiran, sudut pandangan yang lebih terbuka. membaca sumber informasi menjadikan seseorang berupaya meredah kekayaan laut ilmu. teratas daripada sumber bacaan ini adalah karya-karya yang menjadi nadi dan identiti bangsa walau dalam apapun bentuk bahasanya iatu karya sastera.

mengapa pula karya sastera harus menjadi bahan pilihan dalam timbunan ilmu yang berselerak untuk dibaca? apakah keistimewaan karya sastera berbanding dengan bahan ilmu lain seperti sejarah, geografi, perubatan dan sebagainya. dalam melentur minat dan tradisi membaca seharusnya bermula dengan karya-karya yang dapat melahirkan segala rupa kepuasan terhadap pembaca dari unsur hiburan, keindahan, kepuasan, keseronokan dan nilai keilmuannya. motif utama dalam menyarankan karya sastera adalah sumber bacaan yang benar-benar dapat mencermin kekukuhan bahasa, ketinggian budaya, jati diri dan mengandungi elemen hiburan dan kepuasan yang banyak. sebuah karya yang mengandungi keterampilan informasi dan sekali gus menonjolkan ketinggian ilmu bahasa untuk dihayati pembaca. aspek sumber bacaan tidak perlu didebatkan lagi kerana ramai sudah menerima bahawa sama ada buku secara konvensional atau dalam naskah elektronik, laman sosial dan sebagainya asalkan ia melambakkan sumber bacaan yang diperlukan iaitu karya sastera. ia harus mudah diterima oleh khalayak dan dapat cepat diakses.

penyebaran karya sastera juga tidak harus terbatas dalam naskah cetak dan buku-buku. sebenarnya naskah cetak atau buku-buku merupakan wahana kedua sesudah tradisi lisan dalam penyebaran karya sastera. lama dulu sastera tradisional dikembangkan secara lisan dan mempunyai khayalak yang begitu luas. pembaharuan dalam aspek percetakan pula memberi nafas baru dalam penyebaran karya sastera melalui buku dan percetakan. zaman berubah memasuki dunia elektronik, laman sosial, dan interaksi yang bersumberkan internet.maka karya sastera juga harus selari dengan perubahan ini iaitu muncul dalam bentuk elektornik atau dunia maya yang lebih mudah dicapai khalayak. malah khayalak maya ini jauh lebih luas tanpa batas negara dan sempadan budaya. peluang untuk sesebuah karya sastera itu berkembang dan dinikmati sudah tersedia cukup luas. sudah tiba waktunya penulis tidak lagi tertambat dengan naskah buku atau majalah untuk menerbitkan karya sastera tetapi beralih kepada bentuk yang lebih berdaya saing melalui twitter, facebook, g plus dan sebagainya. terdapat kini lagu-lagu dipasarkan secara dalam talian dan diterima khayalak. karya sastera pula kalau dipasarkan dalam bentuk yang lebih terbuka sudah pasti akan dapat diterima khalayak. sudah terdapat bloggers atau facebookers yang menghasilkan karya sastera dalam bentuk sedemikian. pembaharuan ini penting untuk menjamin bahawa khalayak sastera sentiasa ada di mna-mana.

jika medium penyebaran sastera sudah dapat diperkasakan dalam bentuk media baru dan mudah menemui pembacanya, kepentingan sastera dalam membina tradisi membaca mungkin menjadi lebih ampuh dan berkesan. tradisinya adalah untuk memeriahkan khayalak yang kembali kepada kelunakan membaca. khayalak kembali kepada karya sastera sebgai bahan yang istimewa dalam pengukuhan tradisi ini. karya sastera mempunyai kepentingannya yang tersendiri sejak dari zaman kelisanan, tulisan, dan terbaru elektronik.

kepentingan utama karya sastera adalah aspek hiburan yang terkandung di dalamnya. kedua adalah keindahan bahasa yang terpancar dari dalam karya sastera itu sendiri. ia bukan lagi disampaikan dalam bahasa yang biasa tetapi bahasa yang melalui saringan, pemilihan dan kesesuaian yang telah dibina oleh pengarang. bahasa yang tidak lagi menembus laras biasa normal tetapi dalam jaringan keindahan bahasa yang terisikan konotatif, ambiguitif dan lambang. di sini terletaknya kekayaan dan keterampilan bahasa yang tinggi. ambil sahaja mana-mana bahasa yang teragung di dunia hari ini, sudah pasti rujukan utama dalam mencari ketinggian bahasa dan keindahan kata serta kelestarian bahasa itu ia akan terkandung dalam karya sastera. kenapa karya sastera menjadi penting? pertama, karya sastera itu sendiri universal sifatnya. ia dapat memancarkan saringan budaya, kekayaan pemikiran manusia, dn keunggulan bahasa. membaca karya sastera adalah membaca pengalaman kehidupan manusia dari pelbagai dimensi hidup manusia. ia adalah wajah dunia yang dijabarkan dalam konotasi bahasa dan keindahan unsur sastera untuk menjelaskan tentang harapan, perjuangan, konflik, hubungan manusia, ketuhanan, dan sebagainya. tidak dapat tidak membaca karya sastera sama seperti membaca naskah sosiologi, sains, politik, agama, dan sosial. Begitu rencam dunia yang diprojeksi dalam karya sastera. sama ada kita kembali ke dunia silam dengan unsur magis, dongeng atau metos; ke dunia masa kini dengan segala kerumitan, pertikaian, konflik, atau harapan manusia; ke dunia masa depan melalui unsur futuristik; sastera adalah pengembaraan manusia ke dalam jagat hidup yang berlapis-lapis. unsur kejiwaan, psikologi, dan emosi yang terkandung dalam karya sastera turut memberi kesan theraputic kepada pembaca. aliran pemikiran yang bercambah dengan perubahan dunia seperti realisme, romantisme, abstrak dan sebagainya terhidang dalam karya sastera itu sendiri.

tidak dapat tidak, sastera juga berfungsi sebagai elemen utama mendidik dan membimbing manusia. unsur budaya, keindahan seni, corak sosial, kemasyarakatan, sejarah, dan moral manusia terbina dalam karya sastera. ia dikaitkan dengan aspek kehidupan dan jalan-jalan membina kemuliaan pekerti, ketinggian moral dan sebagainya. sastera adalah cermin kehidupan. karya sastera membina refleksi untuk kita lebih memahami kehidupan dan menghargai kehidupan dan kemanusiaan.
karya sastera harus memainkn peranan dalam menyuburkan tradisi membaca dan menjadi teladan dan sempadan manusia dalam bentuk yang lebih dinamik dan mudah dicapai khayalak. semoga kita akan dapat menemukan yang terindah dan terbaik darinya.

0 comments:

Post a Comment