16 Jan 2013

kesantunan kata


Hadirnya bahasa adalah untuk menjadi alat komunikasi yang ampuh. alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang kemudiannya ditransformasi kepada makna dari segenap kata yang terpancar. bahasa menjadi milik bangsa. tidak ada bangsa yang tidak bermegah dengan bahasanya, kerana bahasa itu pancaran jatidiri, budaya, tradisi, pemikiran, dan segala warna warni bangsa. kemunculan bahasa menjadi milik massa masyarakat di mana bangsa itu berakar. ia membiak dan membentuk jagat tersendiri sehingga bahasa itu kemudiannya terpantul jauh untuk diselami dan difahami oleh bangsa yang lain pula. sekecil mana pun ruang lingkung bahasa itu berakar ia menjadi suatu kebangaan pemiliknya.


apa yang terpenting dalam sejarah bahasa itu berkembang adalah bagaimana akal, budi, budaya dan tradisi membalut bahasa itu dan memberikan sifat bahasanya. bahasa akan tumbuh dengan kesantunan bahasa atau kesantunan katanya. kesantunan kata adalah pancaran budi, kesopanan, adab, kemuliaan peribadi, ketinggian martabat, dan bahasa yang dianggap baik. ia terhasil dari bancuhan pelbagai warna alam di mana bahasa itu tumbuh : sejarah, jatidiri, sosial, kebudayaan, keseniaan, psikologi, pemikiran, sikap dan sebagainya. aturan-aturan kesantunan kata turut disulami oleh pengaruh kepercayaan dan agama. ia pula berkembang bukan dalam jangka masa yang singkat tetapi melalui pelbagai corak dan rupa peristiwa yang dialami masyarakat penutur dan pengguna bahasa itu.

jika kita menoleh ke alam bahasa Melayu kita akan melihat sejarah yang lama dilalui oleh bahasa ini untuk berkembang. tradisi bahasanya cukup kuat berakarkan kepada budi, adab, budaya dan agama. kesantunan bahasa atau kata adalah pencaran ketamadunan bangsa pemiliknya. alam melayu yang berkembang sebagai jagat besar nusantara dengan penuturnya antara yang terbesar di dunia. pengaruh islam yang membawa pembaharuan agama kepada masyatakatnya menjadi lapis tradisi yang penting dalam kesantunan kata melayu. apa lagi apabila bahasa melayu itu sendiri menjadi perantara penyebaran agama di alam nusantara dan kepulauan melayu, maka bahasa yang terbentuk oleh nilai islam ini tidak terlepas dari pengaruh ilmu, hukum  dan sendi tauhid dan syariat islam. apabila islam hadir ke alam melayu terbawa bersamanya kemuliaan akhlak rasulullah saw. ia menjadi pengukuh kepada segala tutur dan kata sebagaimana yang diajarkan oleh baginda rasul. segala akal budi, pancar jiwa, ketajaman fikir menjadi terarah kepada pemusatan islam. dan bahasa melayu turut mengikut hukum yang baru sebagaimana pancaran islam.

zaman kesultanan melayu yang berkembang pesat di alam melayu, tradisi kesantunan kata dan bahasa diperkukuh dan diperkasakan. muncul pusat tamadun melayu yang mengembangkan bahasa melayu bersama wujudnya ulama, pujangga melayu, pemikir melayu, dan pendakwah melayu. kitab-kitab yang menggunakan bahasa melayu turut muncul dalam membawa naskah agama kepada khalayak. bahasa melayu menjadi amat dihormati kerana ia juga menjadi bahasa nusantara yang membawa makna islam dan ajaranya. inilah kukuhnya tradisi bahasa melayu yang menjadi akar islam dan membawa wadah islam untuk disebarkan seluas-luasnya ke dalam masyarakat. segala kata dan rangkai bahasa yang terlahir akan pastinya diukur dari sudut pandang islam. kalimat dan kata yang terhasil akan sehabis daya untuk menjadi begitu santun dan terkawal agar tidak terbabas dari ajaran islam. bahasa melayu menjadi bahasa komunikasi baru yang bukan lagi menjadi tuturan biasa masyarakat tetapi turut menjadi kalimat yang membawa wadah suci islam.

kesantunan yang terbentuk oleh alam islam melayu ini berkembang dengan munculnya seni bahasa yang mewarnakankan keperluan bahasa untuk menyampaikan ilmu akidah, feqah, tasawuf,  kenegaraan, perundangan, dan sastera. jalinan yang terjadi menjadikan segala bentuk ilmu tadi menjadi terkait antara satu sama lain. lahirnya karya-karya sastera dalam bentuk prosa dan puisi yang masih berpaksi kepada teras dan jati diri  islam dan melayu. maka adab bangsa, pemikiran, sikap, dan tujuan sastera menjadi lebih terarah kepada bukan sekadar hiburan semata-mata tetapi turut berperanan membawa pernyataan islam dan kemuliaan ajarannya. tidak terlepas dari rangkuman bahasa  di dalam pantun, gurindam, seloka, syair, nazam dan  talibun atau dalam prosa kenegaraan, cerita berbingkai, epik, sastera hikayat, atau naratif metos dan legenda, semuanya membawa nilai, budaya dan tradisi islam yang kuat. bahasa yang dialurkan ke dalam karya mengandungi keindahan, kesantunan, dan kehalusan yang memancarkan budi, pekerti, pemikiran, dan lingkaran  hidup umat melayu yang berteraskan islam.

sempena segala tradisi itu maka pengertian melayu itu sendiri sebenarnya tidk dapat terpisah dengan islam. bukan sahaja dari aspek berbahasa tetapi sikap, pemikiran, pekerti, dan adab memancarkan ketinggian agama islam. tidak ada lagi pemisah antara melayu dan islam sama ada dari aspek hidup, bahasa dan budayanya. segala yang bertepatan dengan agama islam diperkasakan dan segala yang bertentangan dengan islam semakin dibiarkan. kajian terhadap sastera melayu akan menemukan banyak pengaruh islam yang terpancar di dalamnya. ia berlaku bukan secara dibuat-buat tetapi kemunculan islam di nusantara dan alam melayu telah memberi jatidiri baru terhadap budaya dan sikap orang melayu. bahasalah yang menjadi titik temu kepada nilai bangsa dan nilai islam berkembang.

nilai islam yang kuat berakar menjadikan kesantunan kata dan bahasa melayu ditentukan oleh sejauh mana bahasa itu tidak lari dari syariat islamnya. di dalam pantun melayu misalnya ditemukan cukup banyak bahasa  yang menyelitkan pancaran islam.  dari aspek pertuturan sama mendapat kesannya, di mana kesantunan kata menjadi amat penting dengan lahirnya kata panggilan. bahasa harus berupaya membina citra bangsa yang kukuh dan matang. bahasa harus tidak kasar sehingga ia bertentangan dengan hakikat  islam.


lihat sahaja bagaimana ungkapan kau terasa tidak santun katanya jika digunakan oleh seorang budak kecil apabila bercakap dengan orang tua. ini disebabkan oleh pengaruh kesantunan adab dan tertib pergaulan yang meletakkan yang tua dihormati. begitu juga hubungan antara seorang rakyat dengan raja tidak sekali-kali menggunakan ungkapan kau. ia bukanlah atas sistem hiraki hubungan raja rakyat sebaliknya sebagai sistem adat dan nilai membezakan ungkap bagi melambangkan ketertiban dan kemesraan hubungan. sebaliknya ungkapan kau pula menjadi pernyataan hubungan intim, dekat dan kepasrahan mahkluk terhadap khaliknya sebagaimana dalam doa kepada Allah.  garis-garis kesantunan kata ini sebenarnya telah membina lingkungan bahasa dan hubungan harmonis raja, rakyat dan tuhan. tidak bermakna ungkapan kau terhadap tuhan menunjukkan tuhan disamakan tarafnya dengan manusia sesama rakan dan ungkapan patik dan hamba terhadap raja menunjukkan raja terlalu tinggi darjatnya.  ia terzahir untuk menampakkan bagaimana unsur kesantunan kata itu sendiri menjadi garis pernyataan dan makna berbeza sesuai dengan nilai, adab dan trdisi bangsa melayu. ia langsung tidak merujuk kepada kasta atau lapis masyarakat tetapi lebih kepada unsur penghormatan, kepedulian dan keharmonian dalam hubungan.

demikian juga, telah wujud adat istiadat dan pelbagai bentuk majlis dan upacara dalam kehidupan masyarakat melayu sejak zaman-berzaman sebagaimana yang digambarkan dalam karya-karya persuratan seperti dalam sejarah melayu. pelbagai adat istiadat, majlis dan upacara itu telah berlangsung dengan berasaskan tatacara dan peraturan tertentu, termasuk tatacara dan peraturan yang berkaitan dengan kesantunan bahasa. huraian dan dialog yang terdapat dalam pelbagai karya persuratan melayu lama itu dengan jelas menggambarkan penggunaan bahasa yang santun dan beradab.


inilah tradisi yang dipancarkan oleh budaya berbahasa di alam melayu. bahasanya bersendi agama berteras adab ini diterima dan diguna pakai. ungkapan terlajak perahu boleh ditarik, terlajak kata buruk padahnya, bahasa tidak berjual beli,  bahasa jiwa bangsa,  orang berbudi kita berbahasa dan lain-lain adalah verifikasi terhadap pentingnya kesantunan kata dalam penggunaan seharian atau di mana saja.

anak china menimbang madat,
aari makasar langsung ke deli;
hidup di dunia biar beradat,
bahasa tidak berjual beli.persoalannya adalah, apakah hari ini kesantunan kata ini dapat kekal membiak dalam segala macam kerencaman hidup manusia? apakah kemunculan bahasa baru yang berteras teknologi dan elektronik dan wahana media maya akan dapat mengekalkan tradisi atau kesantunan kata yang lama semakin dipinggirkan? kita sedang melalui zamannya...

0 comments:

Post a Comment